Friday, 14 August 2020
Türkçe | English
Hit Counter
1766647 Visitors

Who's Online
We have 10 guests online


Pagan Federation Türkiye


Main Menu
 Home
 Content
 Articles
 Book Reviews
 Guest Book
 WebLinks
 Contact
 - - - - - - -
 HEKATESIA

Login Form
Username

Password

Remember
Forgotten
your password
?
No account yet?
Create one

Moonphase

   Home arrow Content arrow Articles arrow Bahar Şenlikleri : Walpurgisnacht, Beltane ve Hıdrellez   
Bahar Şenlikleri : Walpurgisnacht, Beltane ve Hıdrellez   E-mail 
Written by Atheneris  
Sunday, 17 April 2005
Page 2 of 3
      


1 mayıs:  May Day – Beltane

          Günümüzde Avrupa’nın pek çok bölgesinde kutlanmaya devam eden 1 mayıs bahar bayramı, modern paganların çoğunca Beltane olarak da bilinir. Beltane, iki büyük Kelt bayramından biridir –diğeri Samhain- ve Farrar’ların aktardığına göre “Bel’in ateşi” anlamına gelir ve Kelt öncesi ve Kelt geleneğinin dışından da olabilen Bel, Beli, Balar, Balor, Belenus gibi bir çok tanrıyla bağlantısı vardır, hatta bu ilişkilendirme yakındoğunun Baal’iyle de yapılabilir ki anlamı  “efendi” demektir. Ayrıca doğrudan Kelt geleneğinden gelen Cernunnos’la da bağlantılıdır.

          1 mayıs; bir ateş ve üretkenlik, doğurganlık festivalidir. Bazıları ateşle ilişkilendirilen bu tanrı anlayışını “güneş”le bir tutmaya götürse de, kuzey geleneklerinde güneş yakın doğu ve akdenizin tersine her zaman dişildir ve tanrıçayla bir tutulur. Beltane gecesinde İrlanda’nın kadim krallarına ait Tara tepesinde ateş yakılır ve bunu diğer tepelerde yakılan ateşler izlerdi. Tara’da ve sonrasında diğer tepelerde yakılan ateş, sembolik anlamda tanrının eşleştirmeleri olan Kelt krallarının doğayı temsil eden tanrıçaya olan bağlılıklarını yineledikleri bir ritüel amacı taşıyordu, bu ritüellerin doruk noktası da tanrıçayla birleşme onuruna yapılan kutsal evlilik uyguamasıydı. Bu ritüelde yer almayan bir kişi kral ünvanını alamıyordu çünkü “egemenlik” ancak tanrıçanın bahşettiği bir iktidarla sağlanabilirdi.

          Verimlilik kültlerinin ateş festivallerinde sembolize edilen tanrı doğanın eril gücünü temsilen genellikle “Yeşil Olan” (The Green One) olarak adlandırılır. Frazer’a göre bu pagan toplumların her sene tanrıçanın rahminden doğup hasatla birlikte ölerek yeraltına çekilen “oğul/sevgili (son-lover) bitki tanrı” anlayışının uzantısıdır. Burada topraktan –tanrıça- çıkan bitki –tanrı- doğanın eril yönünü simgeler ve tanrıçanın ardılı olarak her sene mevsimsel döngünün gerektirdiği biçimde yeniden doğar ve ölür. Bu ayrıca yaşam-ölüm çarkının da sembolik anlatımıdır. Frazer’ın teorisi yer yer doğru olsa da, miti yalnızca toprak-bitki sembolizmi çerçevesine indirgemesi –buna uymayan tanrı ve tanrıça formları da vardır.- ve tarım toplumlarına atfetmesi –bu ritüeller tarım öncesine de dayanır.- de çoğu noktayı eksik bırakır. Aslen eril formun iki çok genel simgeleştirmesi yapılabilir. Biri doğanın canlanışını ve buradaki kaotik eril gücü “Yeşil Olan” olan cisimleştirirken, diğeri yine bu kaotik gücü hayvan sembolizmiyle betimler. Pagan tanrılara bakıldığında Pan, Dionysos, Osiris, Tammuz, Herne ve Cernunnos gibi  bazen bu iki özelliği kendisinde toplayan tanrılar olduğunu görürüz. Bu açıdan hem esktatik –esrime- ayinlerinin cinsel içerikli verimlilik kültleriyle hem de bunun etrafında gelişen “vahşi av” (Wild hunt)  ritüelleriyle ilgisi vardır. Amaç şuur ötesi bir bilinçlilik durumu yaratarak ben-öteki kıstaslarından sıyrılmak, tanrı ve tanrıçalara ait özle bağlantı kurmaya çalışmaktır. Beltane’nin en önemli özelliği de, bu kutsal birleşme ritüelidir. Pagan toplumlar cinselliği bir ibadet aracı olarak gördüğünden –pek çok ezoterik ekol de bu görüşü paylaşır- gelişen sembolizm oldukça çeşitlidir ve hem insanın hem de tanrı ve tanrıçaların “kutsal” olan özü bizzat paylaştığı esasına dayanır. Roma’da 28 nisanda bitkilerin koruyucu tanrıçası Flora adına yapılan Floralia’da da aynı kutsal cinsellik görüş hakimdir. 1 mayısta seçilen “mayıs kraliçesi”, tanrıçanın representasyonu olarak kutlamalarda önemli bir yere sahiptir ve bu gelenek bugün de devam etmektedir.


          Günümüzde mayıs başı denince akla ayrıca mayıs direkleri gelir ki, bu aslında eril bir semboldür ve direğin tıpkı 21 aralık bağlantılı çam ağacı süslenmesi gibi yaprak dökmeyen bir ağaçtan olması gerekir. Mayıs şenliklerinin bir çoğunda ayrıca bitkileri kesmek yasaktır ve uğursuzluk getireceğine inanılır. Direğin etrafına sarılı süslemeler de yine tanrıçanın sembolleridir. Farklı coğrafi inanışlara göre meşe veya akdiken gibi özel bir takım bitkiler eril formun kutsal bitkisi olabilir.
          (Kutsal cinsellik konusu daha önceki yazılarda işlendiği için burada tekrar ayrıntısıyla ele alınmayacaktır, ilgilenenler www.anatoliancraft.org  ’daki konuyla alakalı diğer yazılara bakabilir.)
 
          Beltane geleneksel pagan uygulamada, 1 mayısa tekabül etsede aslında güneş 15 derece boğa burcundayken kutlanır ki bu 5 mayısa denk gelmektedir, yine geleneksel paganizm, cadılık ve Wicca’da şenlikler 3 gün öncesinde başlar ve 3 gün sonrasına dek devam eder.Last Updated ( Sunday, 17 April 2005 )

 
  AnaSayfa | İçindekiler | Yazılar | Kitaplar | Ziyaretçi Defteri | Bağlantılar | İletişim | HEKATESIA |
published by fotorama powered by mambo open source

August 2004 • All rights reserved.